หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %
วาง เซิฟเวอร์

เป็นการ บริการสำหรับท่านที่มี Server เป็นของตัวเอง โดยให้ท่านวางใจได้ ในเรื่องของการจัดวางจะไม่มีการทับซ้อน โดยให้เกิดความร้อนภายในตู้สูงถึงแม้ ภายนอก จะทำความเย็นได้ปกติ
Share Rack ท่านต้องการลดต้นทุนในการ เช่า Rack โดยตรงกับทาง Provider โดยทำการ Share Rack กับทาง i-Fastnets Solution ซึ่งให้ทางเราบริหารการ จัดการในส่วนต่างๆ เช่น ดูแลอุปกรณ์ ระบบ Network and Facility รายละเอียดในการเช่าวางดังนี้

ขนาดเครื่อง

จำนวน IP

กระแสไฟ

ราคา/เดือน

1 U / Mini Pc

1 IP

1 Output

2,500

2 U

1 IP

1 Output

4,000

Setup Free

Extra IP - 200
Extra Port 10/100 MB - 1,000
Extra Port 100/1000 MB - 2,500

โดยท่านต้องการ เช่าผ่านทางเรา เป็นลักษณะ ของ 1/4 1/3 1/2 และ Full Rack โดยให้เราบริหาร ดูแล และการจัดการ ใส่ช่วนต่างๆ ให้ เช่น ดูแลอุปกรณ์ ระบบ Network and Facility โดยผ่านทาง Support ของทางเราเป็นผู้ดูแล Server เบื้องต้นให้ รายละเอียดการเช่า Rack ดังนี้

ขนาด Rack

จำนวน IP

กระแสไฟ / Outlet / น้ำหนัก limit

ราคา / เดือน

1/4

8 IP

3 Amp   / 7 Outlet   / 60 Kg

13,000

1/2

14 IP

6 Amp   / 15 Outlet / 125 Kg

24,000

Colo-Thai.com ได้วางระบบไว้ที่ Csloxinfo IDC Cyber World Tower โดยให้ท่านได้มั่นใจถึงระบบ Network and Facility ที่มีมาตรฐานพร้อมการบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง และ พร้อมดูแล ระบบให้ท่านเป็นอย่างดี และ ทีมงาน ที่ท่านวางใจได้.

IDC CSLoxinfo(Internet Data Center)ศูนย์เครือข่ายกลางให้บริการข้อมูล อินเทอร์เน็ต ครบวงจร

ระบบสำรองไฟฟ้า จะทำงานเมื่อระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ

การเชื่อมต่อกับโครงข่ายสื่อสารข้อมูล

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ระบบรักษาความปลอดภัย

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแล 24X7

ระบบสนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบดับเพลิงที่ออกแบบพิเศษที่รองรับอุปกรณ์ ICT ต่างๆ ซึ่งต้องการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงาน