หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %
Cloud I
 • 100 GB HDD
 • CPU Core i7 4790K 4.0 GHz
 • Ram 2 G
 • 1 IP Port 1 G
 • Unlimite Account/Data Transfer
2000
บาท/ด
Cloud II
 • 200 GB HDD
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 2 G
 • 1 IP Port 1 G
 • Unlimite Account/Data Transfer
2500
บาท/ด
Cloud III
 • 500 GB HDD
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 4 G
 • 1 IP Port 1 G
 • Unlimite Account/Data Transfer
3000
บาท/ด
Cloud IIII
 • 1 TB HDD
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 4 G
 • 1 IP Port 1 G
 • Unlimite Account/Data Transfer
5000
บาท/ด
VPS Hosting Server Installation
Install OS ContOS 6.6 (64 bit) 
own Cloud version 8.1
PHP 5.4
Mysql 5.5
Clamav Antivirus
Mysql Optimized
PostgreSQL Global Development
Nginx SSL Certificate Installation for Nginx web servers.
ConfigServer Security & Firewall (CSF Firewall)
Webmin is a web-based system configuration tool for Unix-like systems
ownCloud Features
Mobile and Desktop Syncing
Share With Anybody and Group
Calendars and Contacts
Galleries
Play Music, Watch Movies, Store Passwords
Application Store
root Control
Application Store
วิธีการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ (ต้องสมารถติดต่อได้)
ชื่อ Packet ที่ต้องการ และเข้าไปสั่งซื้อสิ้นค้า พร้อมทั้งลงทะเบียนให้ถูกต้อง
mail มาที่ service@colo-thai.com เอกสารไม่ครบจะไม่ดำเนินการติดตั้งให้