หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %

บริการใหม่ จาก Colo-Thai.com
การใช้งานผ่านระบบ  VE User เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้า โดยสามารถ Manage Control การใช้งานผ่านหน้า Website รวมทั้งสามารถติดตั้ง การใช้งานของระบบ และ Web Console ได้
สิ่งที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

 • Java scrip ลูกค้าสามารถเช้าไป Download ได้ที่  http://www.java.com/en/download/index.jsp
 • Web Browser  สำหรับ Console การใช้งาน IE  Firefox and Chrome
 • IP Server Console  https:// vps10.colo-thai.com:8006
 • User and Pass word ที่ทาง Colo-Thai.com แจ้งให้ท่านทราบ
 • การ  Login ผ่าน Web Browser

 
User name :  mail ที่แจ้งให้ทราบ
Password : mail ที่แจ้งให้ทราบ
Realm : Proxmox VE  authentication server

 • การใช้งานในส่วนต่างๆ ของ VE  User ดังนี้

เมื่อ login เข้ามาแล้วจะปรากฏ ดังรูป โดยด้านซ้ายมือจะแสดงถึง server ที่ท่าอยู่ จากนั่นให้ทำการ กดเครื่องหมาย +


 

จะเป็น  VPS server ปัจจุบันที่ท่าใช้งานอยู่  เมื่อท่าน คลิ๊ก ที่ Server  ของท่านจะขึ้น รายละเอียดดังนี้


โดยจะแสดงถึงกราฟการใช้งาน ต่างๆ

 • CPU usage %
 • Memory usage
 • Network traffic
 • Disk IO

Menu ด้านบนจะประกอบด้วย (ที่สามารถใช้งานได้)

 • Summary แสดงกราฟการใช้งาน
 • Hardware รายละเอียด ข้อมูล Hardware
 • Start สั่งให้ VPS Start การทำงาน
 • Shutdown ปิดการทำงาน VPS Server
 • Stop  หยุดการใช้งาน
 • Reset ทำการ reset VPS
 • Console สำหรับเปิดการ Console VPS

การ Console VPS


การ Console VPS ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถ Console ผ่าน Web Browser  นอกเหนือจากการใช้ Remote Console รวมถึงยังครอบคลุมเรื่องการ Control Server ให้สามารถสะดวก รวมถึงการใช้งาน VPS

ถ้าไม่สามารถเปิดได้ ให้ทำดังนี้

Steps to Add URLs to the Exception Site list

 • Go to the Java Control Panel (On Windows Click Start and then Configure Java)
 • Click on the Security tab
 • Click on the Edit Site List button
 • Click Add in the Exception Site List window
 • Put https://vps10.colo-thai.com:8006 and Click OK

  Add url to Exception Site list
 • Click in the empty field under the Location field to enter the URL

 

ขอบขอบคุณที่ท่านไว้วางใจบริการของเรา Colo-Thai.com