หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %
R-Student
 • 5 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Email and Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
300
บาท/ด
R-Basic
 • 10 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Email and Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
500
บาท/ด
R-Standard
 • 15 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Email and Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
700
บาท/ด
R-Silver
 • 20 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Email and Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
900
บาท/ด
R-Gold
 • 40 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Email and Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
1200
บาท/ด
R-Dimon
 • 80 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • Unlimited Email and Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
2000
บาท/ด
Reseller Packet
i-Student
i-Basic
i-Standard
i-Silver
i-Gold
i-Dimon
Disk Space
5 GB
10 GB
15 GB
20 GB
40 GB
80 GB
Mysql Database
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Domain
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Subdomain
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
FTP Account
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
E-mail Account
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Data Transfer (Month)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
E-mail Features
Webmail.Domain
POP3 / IMAP Outlook
Anti Virus
Anti Spam mail
Catch-All E-mail
E-mail Forwarders
Mailing List
Advanced Features
Directadmin control Panel
Font UTF-8 and TIS-620
Support SSL Certificate
phpMyAdmin
Domain Pointers
Site Redirection
Customer error Pages
CSF Firewall Protect
Zend Optimizer, ionCube Loader
Support CMS and E-Commerce
Daily Backup
Support Programs HTML, AJAX, XML, PHP4, PHP5 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP , Flash , ฯลฯ