หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %
Host I
 • 50 GB HDD
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 2 G
 • 1 IP Port 1 G
 • DirectAdmin Control Panel
700
บาท/ด
Host II
 • 100 GB HDD
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 2 G
 • 1 IP Port 1 G
 • DirectAdmin Control Panel
1000
บาท/ด
Host III
 • 150 GB HDD
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 4 G
 • 1 IP Port 1 G
 • DirectAdmin Control Panel
1500
บาท/ด
Host IIII
 • 320 GB 1 HDD Full
 • CPU Core i7 2600K 3.40 GHz
 • Ram 4 G
 • 1 IP Port 1 G
 • DirectAdmin Control Panel
2000
บาท/ด
VPS Hosting Server Installation
Install OS ContOS 6.5 (64 bit) 
Update OS all packet 
Install Zend And Ioncube Centos 6.5 (64 bit) 
Clamav Antivirus
Install DirectAdmin Control Panel License 
Mysql Optimized
Config php.ini 
Mysql Optimized
Setup Webmail.domain 
Install Firewall CSF Include DirectAdmin Control Panel 
Set Support Thai
Test Speed ping
Additional Service
1 IP 200 บาท/เดือน
Reinstall 500 บาท/ครั้ง
Add Ram 1 G 500 บาท/เดือน
Backup VPS 500 บาท/ เดือน
วิธีการสมัคร
สำเนาบัตรประชาชน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ (ต้องสมารถติดต่อได้)
ชื่อ Packet ที่ต้องการ และเข้าไปสั่งซื้อสิ้นค้า พร้อมทั้งลงทะเบียนให้ถูกต้อง
OS ที่ต้องการติดตั้ง พร้อมทั้งระบุเหตุผลการทำ Server ใช้งาน
mail มาที่ service@colo-thai.com เอกสารไม่ครบจะไม่ดำเนินการติดตั้งให้
Windows Server R512 ไม่มีบริการ ให้ Test ต้องชำระล่วงหน้าเข้ามาเท่านั้น พร้อมทั้งไม่มีการคืนเงินใดๆ