หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %
SSD-R2G
 • Hard Disk 40 GB (Promotion Now)
 • CPU Core i7 4.0 GHz
 • Ram 2 G
 • 1 IP Port 1 G
 • OS Windows / Linux 32/64 bit
500
บาท / ด
SSD-R4G
 • SSD 40 GB (Promotion Now)
 • CPU Core i7 3.40 & 4.0 GHz
 • Ram 4 G
 • 1 IP Port 1 G
 • OS Windows / Linux 32/64 bit
800
บาท / ด
SSD-R8G
 • SSD 50 GB (Promotion Now)
 • CPU Core i7 3.40 & 4.0 GHz
 • Ram 8 G
 • 1 IP Port 1 G
 • OS Windows / Linux 32/64 bit
1200
บาท / ด
SSD-R16G
 • SSD 100 GB (Promotion Now)
 • CPU Core i7 3.40 & 4.0 GHz
 • Ram 16 G
 • 1 IP Port 1 G
 • OS Windows / Linux 32/64 bit
2000
บาท / ด
VPS Windows Server Installation
Install Windows Server 2003 R2 32 bit ,2008 R2 64 bit Windows 7,XP Linux 32/64 bit ตามต้องการ
Setup Remote Server
Install File Zila FTP
Install Sophos Antivirus (32/64 bit) ห้าม Uninstall ออกไม่ว่ากรณีใดๆ
Set Time Local
Set Keyboard Language
Test Speed ping
Free Backup Server ทุกๆ สัปดาห์
Additional Service
ซื้อ IP 1 IP 200 บาท
Reinstall Windows 500 บาท/ครั้ง
Add Ram 1 G 500 บาท/เดือน
Windows Server License 2003 R2, 2008 R2 เพิ่ม 600 บาท/ เดือน
Backup ทุกๆ วัน เพียง 500 บาท/เดือน
เพิ่ม Hard Disk SSD 20 G เพียง 500 บาท
Software Control Panel Hosting
Zpanel CP : วิธีการติตตั้ง Click here

Features Microsoft® Windows™ based servers

 • Apache Web Server
 • hMailServer
 • FileZilla Server
 • MySQL
 • PHP
 • Webalizer
 • RoundCube
 • phpMyAdmin
 • phpSysInfo
 • Features Linux/UNIX, BSD and OSX machines

 • Apache Web Server
 • Postfix MTA
 • Dovecot IMAP/POP3
 • ProFTP Daemon
 • MySQL
 • PHP
 • Webalizer
 • RoundCube
 • phpMyAdmin
 • phpSysInfo
 • Windows, Linux, BSD and OSX supported!

  Xampp Appserv
  วิธีการสมัคร
  สำเนาบัตรประชาชน
  ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
  เบอร์ติดต่อ (ต้องสมารถติดต่อได้)
  ชื่อ Packet ที่ต้องการ และเข้าไปสั่งซื้อสิ้นค้า พร้อมทั้งลงทะเบียนให้ถูกต้อง
  OS ที่ต้องการติดตั้ง พร้อมทั้งระบุเหตุผลการทำ Server ใช้งาน
  mail มาที่ service@colo-thai.com เอกสารไม่ครบจะไม่ดำเนินการติดตั้งให้
  Windows Server R512 ไม่มีบริการ ให้ Test ต้องชำระล่วงหน้าเข้ามาเท่านั้น พร้อมทั้งไม่มีการคืนเงินใดๆ