หากคุณไม่พอใจทางเรายินดีคืนเงิน
ภายใน 30 วัน เราจึงกล้ารับประกัน
ความพอใจสำหรับลูกค้า 100 %
i-Student
 • 300 MB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • 1 Email Account 1 Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
300
บาท/ปี
i-Basic
 • 600 MB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • 1 Email Account 1 Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
500
บาท/ปี
i-Standard
 • 1 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • 2 Email Account 2 Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
800
บาท/ปี
i-Silver
 • 1.2 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • 2 Email Account 2 Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
1000
บาท/ปี
i-Gold
 • 1.5 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • 3 Email Account 3 Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
1200
บาท/ปี
i-Dimon
 • 2 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL
 • 4 Email Account 4 Domain
 • Direct Admin Conrol Panel
1500
บาท/ปี
Reseller Packet
i-Student
i-Basic
i-Standard
i-Silver
i-Gold
i-Dimon
Disk Space
300MB
600MB
1 GB
1.2 GB
1.5 GB
2 GB
Mysql Database
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Domain
1
1
2
2
3
4
Subdomain
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
FTP Account
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
E-mail Account
1
1
2
2
3
4
Data Transfer (Month)
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
E-mail Features
Webmail.Domain
POP3 / IMAP Outlook
Anti Virus
Anti Spam mail
Catch-All E-mail
E-mail Forwarders
Mailing List
Advanced Features
Directadmin control Panel
Font UTF-8 and TIS-620
Support SSL Certificate
phpMyAdmin
Domain Pointers
Site Redirection
Customer error Pages
CSF Firewall Protect
Zend Optimizer, ionCube Loader
Support CMS and E-Commerce
Daily Backup
Support Programs HTML, AJAX, XML, PHP4, PHP5 , SSI , Perl , CGI , Personal cgi-bin , WAP , Flash , ฯลฯ